Exfo przejmuje firmę z Kalifornii za 8,25 mln USD
Kanadyjska firma Exfo, producent urządzeń pomiarowych wykorzystywanych do badania jakości sieci telekomunikacyjnych, przejmuje pakiet większościowy w spółce Absolute Analysis mającą swą siedzibę w Newbury Park w  Kalifornii, a  specjalizującą się w rozwijaniu technologii pomiarów  sieci radiowych i urządzeń do testów w światłowodowych sieciach backhaulowych.
Akwizycja ma wzmocnić pozycję Exfo jako partnera dla operatorów mobilnych. Dla jakości oferowanych przez nich usług coraz większe znacznie ma jakość sieci transportowych, do których podłączone są stacje bazowe.  Dlatego coraz częściej bazują one na światłowodzie.
Exfo już zaczęło wykorzystywać technologie Absolute Analysis w swych urządzeniach  służących do pomiarów światłowodowo-radiowych. Dzięki temu operatorzy mogą szybko identyfikować zaburzenia sygnału radiowego w swych sieciach bazujących na backhaulowych łączach światłowodowych.
– Operatorzy komórkowi  muszą modernizować swe sieci i doprowadzać do swych stacji bazowych światłowody. To jest konieczne, jeśli chcą świadczyć w przyszłości usługi w nadchodzącej technologii  5G oraz rozpowszechniania się Internetu Rzeczy – mówi Germain Lamonde, prezes Exfo. – Akwizycja Absolute Analysis umocni pozycję Exfo jako lidera światowego w pomiarach jakości sieci światłowodowych , ethernetowych i radiowych.
Exfo zapłaci za Absolute Analysis 8,25 mln dol., z czego 5 mld dol. w gotówce,  a resztę akcjami Exfo.