Laboratorium wzorcujące


Opis

 


 

Laboratorium wzorcujące firmy RATEART uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną certyfikatem nr AP 210 i działa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

 

Zakres akredytacji obejmuje wzorcowanie:

  • – Reflektometrów światłowodowych jednomodowych oraz wielomodowych,
  • – Źródeł promieniowania optycznego,
  • – Mierników mocy optycznej.


Szczegółowy zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji AP 210

Zapytaj