Laboratorium wzorcujące


Opis

 

 

 

Laboratorium wzorcujące firmy RATEART uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną certyfikatem nr AP 210 i działa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ?Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących?.

 

Zakres akredytacji obejmuje wzorcowanie:

  • – Reflektometrów światłowodowych jednomodowych oraz wielomodowych,
  • – Źródeł promieniowania optycznego,
  • – Mierników mocy optycznej.


Szczegółowy zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji AP 210

________________________________________________________________________________________________________________________________

The RATEART calibration laboratory has been accredited by the Polish Center for Accreditation confirmed by the certificate No. AP 210 and operates in accordance with the requirements of PN-EN ISO / IEC 17025: 2018-02 „General requirements for the competence of testing and calibration laboratories”.

 

The scope of accreditation includes calibration of:

  • – Singlemode and multimode optical time-domain reflectometers,
  • – Optical light sources,
  • – Optical power meters.

 

Scope of accrediation

Certificate of accrediation AP 210

 

Zapytaj