POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest  RATEART Dariusz Matyjewicz z siedzibą w Łodzi  przy ul. Lenartowicza 24 (93-143 Łódź), REGON 473083353, NIP 612 158 60 60.

JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Z Administratorem (RATEART Dariusz Matyjewicz sp. kom. dawniej RATEART sp. z o.o.) można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 (42) 235 70 88 , w drodze korespondencji elektronicznej mail: biuro@rateart.pl lub pisemnie na adres spółki: RATEART Dariusz Matyjewicz sp. kom. (dawniej RATEART sp. z o.o.) ul. Lenartowicza 24, 93-143 Łódź.

JAKI RODZAJ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY?

Administrator przetwarza dane wskazane na formularzu rejestracji, tj.: imię, nazwisko, nazwę firmy, telefon, adres poczty elektronicznej i wizerunek.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:

-rejestracji na wydarzenie Anritsu Automotive and Iot Tech Day Poland (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);

-organizacji konkursów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);

-organizacji i realizacji konferencji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);

-obsługi reklamacji i rozpatrywania zgłoszonych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy i wypełnienie obowiązku prawnego);

-przesłania informacji handlowej w zakresie oferowanych przez ADO usług na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną- Twoja zgoda);

Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej przebieg dla celów dokumentacji wydarzenia.
Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo,czasowo zgody na nieodpłatne wykorzystanie i powielanie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji.

Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej www.rateart.pl oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp.

KTO MOŻE ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia na podstawie umowy powierzenia.

PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane znajdujące się w formularzu oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (3 lata od dnia wymagalności roszczenia);

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadkach prawem uzasadnionych osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora uprawnione są do domagania się od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY MUSISZ PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie realizację określonych świadczeń, a w przypadku zgód marketingowych – przedstawienie odpowiednich ofert czy promocji.

INFORMACJE DODATKOWE

Administrator nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zarządzanie zgodami jest możliwe w dowolnym momencie za pośrednictwem dedykowanego linku otrzymanego wraz z potwierdzeniem rejestracji.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close