POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY
RATEART Dariusz Matyjewicz sp. kom. (dawniej RATEART Sp. z o.o.)

Wstęp

Administrator danych mając świadomość, iż przetwarza dane osobowe deklaruje dołożyć wszelkich starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu  www.rateart.pl zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”.

I. Postanowienia ogólne

 1. Administrator danych osobowych ustala w jakim celu i w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe oraz odpowiada za to, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, zawartą umową i w bezpieczny sposób.
  Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem Państwa danych osobowych jest firma RATEART Dariusz Matyjewicz sp. kom. (dawniej RATEART Sp. z o.o.) , ul. Lenartowicza 24, 93-143 Łódź, NIP: 7292750992, REGON 525975732, KRS: 0001072624, tel. +48 42 235 70 88, e-mail biuro@rateart.pl.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

II. Rodzaj przetwarzanych danych, cel oraz podstawa prawna

 1. Dane osobowe użytkowników Serwisu Internetowego pobierane są w przypadku:
 2. Składanie zamówień w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy sprzedaży, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. Korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu kontaktu drogą elektroniczną. Podstawa prawna: zgoda użytkownika na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. W przypadku składania zamówień w Serwisie Internetowym przez przedsiębiorców, użytkownik podaje:
 5. Nazwę firmy przedsiębiorcy
 6. Dane adresowe firmy przedsiębiorcy
 7. Dane adresowe do wysyłki korespondencji
 8. Nr NIP
 9. Adres e-mail
 10. Nr telefonu
 11. W przypadku korzystania z usług formularza kontaktowego, użytkownik podaje:
 12. Adres e-mail lub
 13. Nr telefonu
 14. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

III. Odbiorcy danych osobowych oraz czas ich przetwarzania

 1. W celu realizacji umowy Państwa dane mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora takim jak:
 2. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmie hostingowej, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),
 3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 4. dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza teren Unii Europejskiej.
 6. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy, Państwa dane przetwarzane będą przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 7. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

IV. Prawa osób których dane dotyczą

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Przysługują Państwu:
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 1. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 2. Podanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

V. Pliki Cookies

 1. Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. Cookie – ciastko), wysyłane przez serwis Internetowy który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie).
 2. W cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu Internetowego wymagającego autoryzacji między innymi podczas logowania do konta użytkownika.
 3. Cookies:
 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania ? w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
 1. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Jednak użytkownicy mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, np. zablokować je, wybierając w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Może to jednak spowodować, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 3. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 4. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 5. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

VI. Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania Serwisu

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie (certyfikat SSL).
 2. W przypadku utraty przez użytkownika Serwisu hasła dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła użytkownika. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem ?Nie pamiętam hasła?, podanym przy formularzu logowania do konta użytkownika w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 3. Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta użytkownika.
 4. W trosce o bezpieczeństwo swoich danych osobowych nie podawaj nikomu nazwy użytkownika i hasła do Twoich kont w usługach internetowych.
 5. Wyloguj się z konta użytkownika po zakończeniu pracy z systemem.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka prywatności została przyjęta na mocy decyzji Administratora i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close