Szkolenia


Rynek telekomunikacyjny zmienia się zbyt szybko? Pomożemy Ci być na bieżąco.

Opis

Prowadzimy szkolenia z zakresu szeroko pojętej telekomunikacji. Dotyczą one zarówno fizycznych aspektów sieci, jak i samej technologii przesyłania danych. Szkolimy instalatorów z zakresu metodologii pomiarowej, procesu spawania oraz podstaw instalacji optycznych. Stale poszerzający się zakres stosowania współczesnych sieci telekomunikacyjnych sprawia, że tradycyjny sposób ich funkcjonowania staje się niewystarczający. Szkolenia, które prowadzimy koncentrują się na adaptowaniu posiadanej przez techników wiedzy w zakresie istniejących rozwiązań do nowych technologii.

 

 1. Szkolenie z zakresu pomiarów sieci ETH/GigE
 2. Sieci optyczne dużych przepływności
Tematyka

Szkolenie z zakresu pomiarów sieci ETH/GigE

Stale poszerzający się zakres stosowania współczesnych sieci telekomunikacyjnych sprawia, że tradycyjny sposób ich funkcjonowania staje się niewystarczający. Pozycję dominujących sieci telekomunikacyjnych przejmują sieci korzystające z technologii Ethernet/GigE.

 

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie i porównanie powszechnie wykorzystywanych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z wykonywaniem pomiarów w sieciach ethernetowych. Omawiane zagadnienia poddane zostaną dogłębnej analizie. Dyskutowane będą także topologie poszczególnych sieci, ich odporność na uszkodzenia i błędy transmisji.

 

DLA KOGO

Kurs przeznaczony jest dla operatorów, firm utrzymaniowych, dostawców usług ze szczególnym uwzględnieniem techników, inżynierów telekomunikacji z kadry kierowniczej i zarządzania oraz ze służb: rozwojowych, projektowych, i eksploatacji urządzeń i sieci. Szkolenie dedykowane jest dla grup maksymalnie 10 osobowych.

 

TEMATYKA

Tematyka szkolenia ( 8 godz. wykładów) obejmuje następujące zagadnienia:

I. Pomiary ETH/GigE w sieciach telekomunikacyjnych

 • – Wstęp do technologii ETHERNET IEEE 802.3
 • – Klasy usług IP
 • – Podstawowe testy sieci IP/Ethernet
 • – Kwalifikacja łącza dla usługi ETH – BERT
 • – Weryfikacja możliwości przepustowych łącza ? THROUGHPUT
 • – Gwarancja SLA (Service Level Agreement)
 • – Określanie parametrów jakościowych usługi ? RFC 2544
 • – Analiza ciągłości warstwy IV ? ICMP, Traceroute
 • – Interfejsy urządzeń pomiarowych FTB-8510B, AXS-850
 • – Konfiguracja testów warstwy 1/2/3/4
 • – Inteligentne pętle testowe
 • – Pomiary end-to-end
 • – Weryfikacja łącza przy użyciu analizy Bitowej Stopy Błędów
 • – Zaawansowane pomiary linii z wykorzystaniem zalecenia RFC 2544
 • – Analiza warstwy IV ? PING, Traceroute
 • – Interpretacja wyników pomiarów

 

Sieci optyczne dużych przepływności

Stale poszerzający się zakres stosowania współczesnych sieci telekomunikacyjnych sprawia, że tradycyjny sposób ich funkcjonowania staje się niewystarczający. Pozycję dominujących sieci telekomunikacyjnych przejmują sieci optyczne dużych przepływności.

 

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie zjawisk optycznych wpływających na jakość transmisji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z wykonywaniem pomiarów w sieciach szkieletowych. Omawiane zagadnienia poddane zostaną dogłębnej analizie. Dyskutowane będą także metody kompensacji poszczególnych zjawisk oraz ich implementacja.

 

DLA KOGO

Kurs przeznaczony jest dla operatorów, firm utrzymaniowych, dostawców usług ze szczególnym uwzględnieniem techników, inżynierów telekomunikacji z kadry kierowniczej i zarządzania oraz ze służb: rozwojowych, projektowych, i eksploatacji urządzeń i sieci. Szkolenie dedykowane jest dla grup maksymalnie 20 osobowych.

 

TEMATYKA

Tematyka szkolenia ( 8h wykładów) obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Sieci optyczne ? podstawowe zjawiska, architektura, elementy sieci.
 2. Weryfikacja zdarzeń na warstwie pierwszej.
 3. Podstawowe urządzenia służące do pomiarów sieci optycznych (MM,OTDR,OSA,CD,PMD)
 4. Pomiary i interpretacja OTDR
 5. Wstęp teoretyczny dla zjawisk dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej.
 6. Metody pomiarowe oraz kompensacja dyspersji chromatycznej.
 7. Systemy zwielokrotnienia długości fali DWDM
 8. Analiza systemów xWDM.

 

CENA SZKOLENIA

Ceny są ustalane indywidualnie. Prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Zapytaj