Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

DARIUSZ MATYJEWICZ RATE ART PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE zrealizował projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:
ROZBUDOWA LABORATORIUM W FIRMIE RATE ART PHU

Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie laboratorium prowadzącego badania nad urządzeniami pomiarowymi służącymi do analiz sieci sensorycznych oraz tworzenia nowych, unikatowych komponentów optycznych mających na celu usprawnienie działania urządzeń. W ramach projektu powstało laboratorium badawczo-rozwojowe, którego celem jest zaimplementowanie odpowiednich procedur weryfikacji urządzeń opracowanych we współpracy z wykwalifikowaną kadrą naukową.

Odbiorcą usług jak i komponentów będą właściciele sieci sensorycznych, laboratoria badawcze, firmy wykonawcze budujące sieci, firmy zajmujące się utrzymaniem sieci i eliminacją uszkodzeń na nich powstałych, firmy dostarczające urządzenia pomiarowe na terenie Polski. Ponadto szkoły zawodowe, operatorzy infrastruktury w oparciu o którą realizowane będą sieci sensoryczne oraz producenci elementów sieciowych.

Wkład funduszy europejskich (kwota dofinansowania) w PLN: 687 335,00 PLN?