FOT-5205 tester kanałów optycznych DWDM

IDEALNY DLA OPERATORÓW WDRAŻAJĄCYCH REMOTE PHY
Dla operatorów, Remote PHY jest kolejną istotną zmianą architektury sieci i wiąże się z wdrażaniem infrastruktury
światłowodowej w sieć znacznie bliżej użytkownika końcowego. Zdalna PHY wyzwala także ewolucję od analogowej optyki
do optyki cyfrowej, z wykorzystaniem techniki gęstego zwielokrotnienia falowego (DWDM) w celu zwiększenia pojemności.
FOT-5205 spełnia potrzeby testowe wdrożenia Remote PHY pod względem zakresu spektralnego, zakresu mocy i
odstępów międzykanałowych. Jest to idealne narzędzie do skutecznego uruchamiania sieci i skutecznego rozwiązywania
problemów.

WYKRES SŁUPKOWY I TABELA
Tester kanałów DWDM FOT-5205 oferuje dwa główne tryby wyświetlania wyników: wykres słupkowy i tabela.

SZYBKI CZAS POMIARU
EXFO rozumie, że technicy pracujący w terenie chcą wykonać zadanie za pierwszym razem – i to szybko. FOT-5205 jako
jeden z najszybszych w branży cechuje się czasem pomiaru mniejszym niż 0,5 sekundy.

DZIAŁA POPRZEZ PORTY KONTROLNE
W przeciwieństwie do niektórych konkurencyjnych produktów, FOT-5205 firmy EXFO jest wystarczająco czuły, aby
wykryć sygnały o niskiej mocy do -48 dBm. Ta funkcja jest szczególnie ważna przy pomiarze przez porty kontrolne,
ponieważ zmniejszają one moc sygnału nawet o około 20 dB.

 

Zobacz więcej..