xDSL

Technologia DSL (z ang. Digital Subscriber Line) została stworzona w celu przenoszenia informacji w sieciach dostępowych z wykorzystaniem szerokiego pasma częstotliwości. Akronim xDSL zawiera różne rodzaje typów usług, takich jak: ADSL, ADSL2+, VDSL2, itp. W oparciu o technologię DSL dostarczane są usługi triple-play (głos, dane, wideo). Obecnie technologie szerokopasmowe umożliwiają realizację transmisji do 1Gb/s z wykorzystaniem mechanizmów G.fast. Adaptacja tej technologii spowodowała gwałtowny rozwój sieci dostępowych. Sieci te w szczególny sposób wrażliwe są na parametry łącza miedzianego, ponieważ ten rodzaj medium transmisyjnego decyduje o możliwościach przepustowych technologii.