Optyka

Szybko rozwijający się rynek telekomunikacyjny, wzrost zapotrzebowania abonentów na nowe aplikacje, a tym samym na pasmo ? to wyzwania, które doprowadziły do wykorzystania nowego medium transmisyjnego jakim jest światłowód. W technologii tej sygnały przesyłane są za pomocą impulsów fal elektromagnetycznych o zadanej długości.

Podstawową zaletę włókien optycznych jest odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Ponadto, nie generują one promienia elektromagnetycznego wokół siebie. Przysyłanie danych z wykorzystaniem sygnałów optycznych pozwala przenosić informacje na setki kilometrów bez potrzeby ich regeneracji. Rozwój tego rodzaju transmisji pozwolił na wykorzystanie technologii WDM, czyli zwielokrotnienia z podziałem długości fali. Umożliwia ona przysyłanie w jednym włóknie kilkudziesięciu sygnałów jednocześnie. Każdy z nich propaguje używając zdefiniowanej długości fali. Przykładem takiej transmisji są sieci pracujące w technologii PON. Nazwę są zawdzięczają wykorzystaniu do budowy sieci tylko elementów pasywnych.

W sieciach opartych na technologii PON propagują jednocześnie 3 fale w dwóch kierunkach. W jednym włóknie mogą być to sygnały zarówno cyfrowe, jak i analogowe (często jednocześnie). Migracja do technologii optycznych nie wymaga zamiany używanych technik transmisji. Sygnał optyczny może przenosić zarówno sygnały (ramki) charakterystyczne dla technologii Ethernet, PDH, SDH czy zwykły strumień danych binarnych. Technologia optyczna stała się obecnie niezastąpiona dla rozwoju sieci teleinformatycznych. Poprawne funkcjonowanie sieci optycznych wymaga zaawansowanych pomiarów reflektometrycznych, testów dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej oraz analizy widma.