Ethernet

Technika będąca zestawem standardów charakteryzujących budowę oraz funkcjonowanie sieci komputerowych. Jest ona szeroko wykorzystywana głównie w sieciach lokalnych, międzymiastowych i szkieletowych. Rozwój technologii doprowadził do powstania różnych standardów różniących się między sobą przede wszystkim prędkością transmisji(np.: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet pozwalają na transmisję z prędkością odpowiednio 10 Mb/s, 100Mb/s i 1 Gb/s). Bez względu na standard do przesyłania danych wykorzystywane są odpowiednio zdefiniowane ramki bitów o zadanej długości. Pakiet danych w postaci rami przesyłany jest do sieci. Fenomenem technologii jest to, że poszczególne pakiety nie muszę docierać do odbiorcy tą samą drogą. Rozwiązania użyte w technice Ethernet sprawiły, że stała się ona szeroko stosowana na całym świeci. Obecnie nawet sieci optyczne o przepływnościach rządu 100 Gb/s używają protokołów Ethernet standaryzujących transmisję. W celu dostarczenia poprawnej jakości usług w oparciu o Ethernet. Niezbędne jest wykonanie pomiarów zgodnych z zaleceniem Y.1564 oraz RFC 6349.   Przewodnik EXFO technologii 100G i 400G