Magazyn Sumitomo id

Magazyn id wydawany przez grupę Sumitomo Electric wprowadza czytelnika w różne tematy, od drogi do sukcesu przez światowe projekty po historyczne punkty zwrotne grupy Sumitomo.

W najnowszym wydaniu możemy poznać drogę od skonstruowania pierwszej spawarki TYPE-3 do stworzenia najnowszej TYPE-72C+. Sumitomo w artykule przedstawia wymagania stawiane przez sieci optyczne, które towarzyszyły każdemu projektowi spawarki, począwszy od roku 1980 do dnia dzisiejszego. W magazynie przeczytamy również o działaniach sprzedażowych na rynku światowym, planach rozwoju technologii i dążeniu do pozycji lidera wśród producentów spawarek światłowodowych.

Zachęcamy do zapoznania się zarówno z najnowszym wydaniem jak i z wydaniami poprzednimi. Magazyn id publikowany jest co kwartał.

https://global-sei.com/id/