Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/rateart/gallery.php on line 1

Środowisko do korelacji i analizy danych ? BrixWorx


Zestaw oprogramowania do zarządzania siecią punktów monitorujących wydajność sieci – BrixVerifiers. BrixWorx wykorzystywany jest przez administratorów sieci dosprawowania pełnej kontroli nad wszystkimi aspektami działania systemu ? od specyfikacji celów na poziomie usług, do rozplanowywania testów, konfiguracji ustawień Brix Verifier i tworzenia szczegółowych raportów wydajności.

Opis

Aplikacje

 • Gwarancja usług głosowych
 • Gwarancja usług wideo
 • Gwarancja usług kablowych
 • Gwarancja usług bezprzewodowych

Kluczowe cechy i korzyści

 • Pozwala na zapewnienie gwarancji usług następnej generacji dla usług IP czasu rzeczywistego
 • Oferuje wyjątkową niezawodność i skalowalność
 • Pozwala na testowanie usług przez cały przekrój sieci pomiędzy jej końcami
 • Umożliwia bezpieczne, zdalne wdrażanie i zarządzanie
 • Zapewnia ciągłą kontrolę wydajności wraz z proaktywnym powiadamianiem
 • Zezwala na obsługę cyklu w pełnym zakresie usług
 • Integruje się z systemem wsparcia operacyjnego poprzez oparty nastandardach API
Szczegóły

Kompletny system zarządzania wydajnością

Silnik oprogramowania BrixWorx jest idealnym rozwiązaniem do gwarantowania usług i zarządzania wydajnością w środowiskach dostawców usług i jest on odpowiedzialny za zarządzanie i warunkowanie pracy dla sieci punktów do testowania wydajności zwanych Brix Verifiers. Administratorzy używają opartego na sieci Web centrum BrixWorx Operations aby w pełni kontrolować wszystkie aspekty działania systemu – od specyfikacji celów na poziomie usług, do rozplanowywania testów, konfiguracji ustawień Brix Verifier i tworzenia szczegółowych raportów wydajności. Dodatkowo BrixWorx zapewnia automatyczną ocenę poziomu usług i analizę zgodności, oferuje zaawansowane możliwości raportowania wyników bieżących oraz wcześniejszych, integrację z API oraz przechowywanie danych dotyczących wydajności.

Wyjątkowa niezawodność, skalowalność i bezpieczeństwo

System Brix oferuje wyjątkową niezawodność i skalowalność dzięki rozproszonej architekturze, którą można w prosty sposób skalować, pozwalając na obsługę światowych sieci z milionami punktów Brix Verifiers. Aby zapewnić ciągłą dostępność oraz zachować zarówno aktualność jak i dokładność gromadzonych danych dotyczących wydajności, system ten oferuje dużą nadmiarowość ? łatwo minimalizując straty indywidualnych serwerów i weryfikatorów przez  przezroczysty fail-over do wyznaczonych backupów. Brix System został również zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie,szyfrując całą komunikację pomiędzy BrixWorx a Brix Verifiers w celu ochrony wrażliwych informacji dotyczących konfiguracji i wydajności. Rozwinięte, licencjonowane funkcje kontroli pozwalają administratorom wybierać możliwości systemowe i zarządzania danymi, które chcą udostępnić różnym klasom użytkowników.

Podejście firmy EXFO do gwarantowania usług: Testy usług end-to-end

System Brix posiada wyjątkową własność gromadzenia statystyk wydajności,które w pełni oddają jakość działania usług IP, zarówno dla światowych, wielousługowych sieci MPLS, jak i dla transportowych sieci szkieletowych przenoszących ruch VoIP na duże dystanse, sieci dystrybucji strumieni wideo pomiędzy zakończeniami a hubami w sieciach metro, lub zarządzanej telefonii IP oferowanej klientom korporacyjnym. Brix Verifiers tworzą punkty rozgraniczające i ustanawiają jasne granice zasięgu dla usług. Instalując weryfikatory w centrach zarządzania danymi, PoPs i punktach peeringu dla usług szkieletowych, oraz bezpośrednio w lokalizacjach klienckich dla usług korporacyjnych, administratorzy sieci mogą dowolnie segmentować swoje sieci w celu łatwiejszego rozwiązywania zlokalizowanych problemów i prostszej identyfikacji przyczyn zaburzeń w działaniu usług. System zyskuje pełną widzialność pomiędzy końcami sieci dzięki pomiarowi ruchu aplikacji bezpośrednio z tej samej perspektywy co odbiorca usług ? w sieci pomiędzy urządzeniami Brix Verifiers oraz pomiędzy weryfikatorami a usługami sieciowymi, takimi jak serwer wideo, telefon IP lub serwer proxy.

Umożliwia proaktywne zarządzanie na poziomem usług

Proaktywne zarządzanie poziomem usług daje operatorom sieci możliwość zmiany trasy ruchu lub podziału środków w celu uniknięcia kosztownego naruszenia zgodności poziomu usług. Oprogramowanie BrixWorx nieustannie sprawdza zgromadzone dane dotyczące wydajności i automatycznie porównuje wyniki z progami dostosowanymi do usług, aby ostrzegać operatorów sieci o ryzyku utraty jakości przed rzeczywistym pojawieniem się uszkodzenia. W systemie Brix elastyczne ostrzeżenia i progi uszkodzeń mogą być ustalane dla indywidualnych usług, specyficznych klientów, albo dla jednego i drugiego. Operatorzy błyskawicznie otrzymują powiadomienia przez e-mail, stronę lub wiadomość SNMP-trap, mają również możliwość monitorowania przez BrixWorxrn Operations Center w celu identyfikacji i wyśledzenia narażonych usług.

Obsługa cyklu w pełnym zakresie usług

System Brix jest odpowiedni do wdrażania we wszystkich fazach cyklu życia usług IP, włączając w to ocenę sieci przed wdrożeniem, weryfikację i dostrajanie przy uruchamianiu, ciągły monitoring operacyjny i rozwiązywanie problemów, oraz gwarantowanie poziomu usług w czasie rzeczywistym. Łącząc systematyczny program zaplanowanych, aktywnych testów, które precyzyjnie symulują działania klienta, ze skoncentrowaną aplikacją do pasywnego monitoringu ruchu wygenerowanego przez użytkownika, operatorzy sieci zyskują widoczność potrzebną do zagwarantowania jakość usług, odpowiedniej implementacji QoS, efektywnego kosztowo wprowadzania nowych usług oraz ? co najważniejsze ? zapewnienia bezproblemowego działania sieci na najwyższym możliwym poziomie.

Integracja OSS

System Brix integruje się z systemami wsparcia operacyjnego back office(OSS) aby stworzyć dopasowane środowisko do weryfikacji sieci na poziomie usług. Elastyczne, oparte na standardach interfejsy umożliwiają prostą integrację z istniejącymi rezerwami, uwierzytelnienie użytkownika, wskazywanie problemów, wizualizację danych, billingi korzystanie z systemów monitoringu uszkodzeń opartych na SNMP.

Do pobrania
Zapytaj

  Zapytaj o produkt