Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/rateart/gallery.php on line 1

Oprogramowanie do gwarantowania usług następnej generacji ? BrixNGN


Umożliwia dostawcom usług nieprzerwane gromadzenie, korelację, analizę i wizualizację krytycznych danych QoS i QoE od szkieletu sieci aż do zakończenia sieci u klienta w celu planowania rozszerzenia sieci, weryfikacji uruchamianych usług oraz identyfikacji, diagnozy i szybkiego rozwiązywania problemów wydajności sieci i usług, zanim dotknięty zostanie nimi klient ? a przez to gwarantowania jakości.

Opis

Aplikacje

  • Gwarantowanie usług transportu danych
  • Gwarantowanie usług bezprzewodowych
  • Kluczowe cechy i korzyści Oferuje zwiększanie jakości poprzez skalowalne, zbieżne rozwiązania dogwarantowania usług w sieciach następnej generacji
  • Monitoruje jakość usług, wydajność i dostępność 24/7 od szkieletu sieci ażdo klienta
  • Zatwierdza instalacje usług przy pomocy testów uruchomieniowych i raportów
  • Poprawia MTTR poprzez segmentację sieci w celu szybkiej izolacji problemów
  • Ustanawia wiele poziomów usług i zarządza SLA
Szczegóły

Skalowalne oprogramowanie do weryfikacji jakości sieci następnej generacji

Szkielet sieci jest sercem w sieciach transportujących usługi oraz tam,gdzie najbardziej skuteczni dostawcy rozpoczynają strategie gwarancji swoich usług. Aby efektywnie spełniać założenia poziomu usług (SLA) pomiędzy końcami sieci oraz zaspokajać wymagania klientów, dostawcy muszą implementować rozwiązania gwarantujące jakość usług w sieciach szkieletowych IP/MPLS następnej generacji z widzialnością od dostawcy do użytkowników końcowych. Bez tej wymaganej widzialności dostawcy są narażeni na pominięcie występujących zakłóceń usług lub przerw w ich dostawie, co może prowadzić do zwiększenia kosztów obsługi klienta, obniżenia marż, zwiększenia niezadowolenia klienta i poważnego nadszarpnięcia reputacji dostawcy.

Operacyjne podejście do cyklu życia usługi

Dzięki modułowi programowemu BrixNGN, dostawcy mogą nieprzerwanie gromadzić,  korelować, analizować i wizualizować krytyczne dane QoS i QoE od szkieletu sieci aż do zakończenia sieci u klienta w celu planowania rozszerzenia sieci, weryfikacji uruchamianych usług oraz identyfikacji, diagnozy i szybkiego rozwiązywania problemów wydajności sieci i usług, zanim dotknięty zostanie nimi klient ? a przez to gwarantowania jakości.

Kontrola wydajności sieci i usług pomiędzy końcami sieci

BrixNGN prowadzi nieprzerwany, proaktywny monitoring  szkieletu sieci, rozszerzonych sieci Etherneti IP pomiędzy partnerami i klientami oraz usług transportu danych, takich jak e-mail, aplikacje oparte o Web, transfer plików i inne. Dzięki BrixNGN dostawcyrnotrzymują wymagany wgląd w działanie swoich sieci i usług, aby być w staniernspełniać cele zagwarantowania odpowiedniego poziomu usług. BrixNGN powoduje, że monitoring sieci z poziomu prostych reakcji typu uszkodzona/naprawiona, zostaje wyniesiony na nowy poziom proaktywnego podejścia, umożliwiając wczesne wykrywanie i szybkie rozwiązywanie problemów wpływających na usługi.

Rozwiązywanie i izolacja problemów

Dostawcy usług wdrażają BrixNGN w celu ustanawiania strategicznych punktów rozgraniczających aby szybko identyfikować i izolować problemy. Poprzez nieprzerwany monitoring kluczowych parametrów wydajności (KPI), takich jak dostępność, opóźnienie, utrata pakietów i jitter, dostawcy mogą wyznaczać progi i alarmy informujące ich o potencjalnym obniżeniu jakości usług oraz o miejscu ich występowania w sieci. BrixNGN gromadzi te informacje z różnych źródełrnmonitorowania (Brix Verifiers, Brix software agents, urządzenia dodatkowe,rnstandardowe interfejsy) w celu izolacji problemów poprzez segmentację sieci ?rnznacząco obniżając średni czas naprawy (MTTR), redukując ilość wskazywanychrnbłędów oraz zapewniając bardziej efektywną i wydajną obsługę klienta.

Planowanie zasięgu sieci i jej uruchamianie

Weryfikacja BrixNGN umożliwia dostawcom usług proaktywne monitorowanie i rozpoznawanie wzorców ruchu w sieci, throughputa oraz przebiegu łączy w celu zapewnienia, że nowe usługi mogą być świadczone na odpowiednim poziomie w sieciach następnej generacji. BrixNGN może być również wykorzystywany do przeprowadzania testów na żądanie oraz testów rozplanowanych w czasie, aby generować błyskawiczne raportyrnz wyników zatwierdzania podczas uruchamiania oraz szczegółowego rozwiązywaniarnproblemów po identyfikacji problemu. Daje to dostawcom pewność, że usługirndziałają tak jak powinny od samego początku oraz stwarza punkt odniesienia dlarnpotencjalnych problemów z usługami w przyszłości. Dla przykładu, BrixNGN oferuje dostawcom usług Ethernet skalowalny sposóbzarządzania przy uruchamianiu usług i gwarantowaniu SLA dla sieci i klientówrnoraz wgląd w różnorodność sieci, pomagającą w ich przenoszeniu z istniejącychrninfrastruktur do sieci następnej generacji. Moduł programowy BrixNGN pozwala również dostawcom skoncentrowanym na mobilnym backhaulu i usługach zarządzanych na przeprowadzanie testów automatycznych i testów na żądanie oraz monitoring działania usług i rozwiązywanie problemów usług wrażliwych na pasmo, obejmujących inter-carrier peering, usługi sieci szkieletowych, linie prywatne przez Ethernet i VoIP backhaul.

Raportowanie i wizualizacja zarządzania na poziomie usług

W momencie wprowadzania systemów transportu danych typu best-effort(takich jak Ethernet) przez dostawców usług, głównym wymaganiem jest spełnienie SLA w czasie rzeczywistym. BrixNGN uzupełnia środowisko programowe do korelacji i analizy BrixWorx o informacje dotyczące wydajności i jakości, aby wygenerować zaawansowane wyniki analiz i wizualizacje (tablice czasu rzeczywistego, przeszłe raporty i portale klienta), potrzebne do zarządzania i nieprzerwanego spełniania SLA. Raporty Brix są ukierunkowane na potrzeby szerokiej publiczności, od poziomu technika do poziomu kierowniczego, dostarczając wszystkich informacji biznesowych wymaganych do tego, aby organizacja odnosiła sukcesy. BrixNGN wspiera również zarys standardów IEEE 802.1ag i ITU-T Y.1731,które pozwalają wykonywać działania operacyjne, administracyjne i utrzymaniowern(OAM) przez Ethernet pomiędzy końcami sieci. OAM jest zestawem funkcji dornzarządzania siecią, które umożliwiają monitoring wydajności i uszkodzeń sieci,rndiagnostykę oraz izolację uszkodzeń, co pomaga w zapewnieniu niezawodnościrndostarczania usług triple-play, czyli głosu, wideo i danych.

Do pobrania
Zapytaj

    Zapytaj o produkt