Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/rateart/gallery.php on line 1

Anritsu MT8862A


Tester WLAN

Opis

Co to jest MT8862A?

Zestaw testowy łączności bezprzewodowej MT8862A (tester sieci WLAN) służy do pomiaru charakterystyki TRx częstotliwości radiowej urządzeń WLAN IEEE802.11a / b / g / n / ac / ax (pasma 2,4 GHz i 5 GHz). MT8862A posiada standardowe komunikaty protokołu WLAN (sygnalizacja WLAN) do połączenia z testowanym urządzeniem (DUT) w celu pomiaru każdego elementu wydajności TRx jako trybu sieciowego (Network Mode), a także posiada wbudowany tryb bezpośredni (Direct Mode)  do obsługi elastycznego środowiska testowego.

Pomiar wydajności RF w rzeczywistych warunkach pracy (tryb sieciowy)

Korzystając z trybu sieciowego MT8862A, charakterystyki RF TRx, takie jak moc Tx, dokładność modulacji (EVM) itp., mogą być mierzone za pomocą urządzeń WLAN w rzeczywistych warunkach pracy. Nie ma potrzeby wprowadzania testowanego urządzenia do dedykowanego trybu testowego z bezpośrednim sterowaniem testowanego urządzenia, wydajność RF można określić ilościowo za pomocą oprogramowania w oparciu o rzeczywiste warunki.

Łatwa konfiguracja środowiska pomiarowego

MT8862A może symulować punkty dostępowe (AP) i stacje (STA) w celu ustanowienia połączenia sieciowego DUT przy użyciu komunikatów protokołu IEEE802.11a / b / g / n / ac / ax WLAN. Po ustanowieniu połączenia pomiary RF można wykonywać przy użyciu ogólnych procedur komunikacyjnych WLAN bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi i procedur kontrolnych, co eliminuje potrzebę konfigurowania specjalnego środowiska pomiarowego.

Funkcje pomiaru czułości odbiornika Rx i pomiaru mocy nadajnika 2×2 MIMO

Mierzy czułość Rx i moc Tx przy komunikacji 2×2 MIMO za pomocą dwóch jednostek MT8862A; idealny do oceny charakterystyk RF gotowych produktów przy komunikacji 2×2 MIMO

Pomiar urządzenia zaszyfrowanym sygnałem

Obsługiwane są technologie kodowania WLAN WEP, WPA-Personal i WPA2-Personal, aby umożliwić połączenie i pomiar bez wyłączania ustawień zabezpieczeń DUT.

Unikalny algorytm kontroli szybkości transmisji danych dla pomiarów nadajnika

MT8862A ma unikalny wbudowany algorytm do kontrolowania szybkości transmisji danych w celu wykonywania pomiarów nadajnika w trybie sieciowym z prędkością danych określoną przez użytkownika.

Pomiary czułości odbiornika

MT8862A obsługuje pomiary czułości Rx z wykorzystaniem liczby ramek ACK; zliczanie ramek ACK wysłanych przez DUT w porównaniu z pakietami testowymi wysłanymi z MT8862A obsługuje obliczanie wskaźnika błędów pakietów (PER). Pakiety mogą być wysyłane przy obniżaniu poziomu mocy poprzez ustawienie zakresu poziomu mocy (-120 do 0 dBm) i wielkości kroku, a krzywa wannowa może być generowana automatycznie. Pakiety zawierające adres MAC i i długość danych mogą być konfigurowane w czasie rzeczywistym do pomiaru przy różnych szybkościach transmisji danych.

Obsługa GUI z przeglądarki internetowej natychmiast po połączeniu

Podłącz MT8862A do zewnętrznego komputera za pomocą kabla Ethernet, aby uzyskać natychmiastowy dostęp z przeglądarki internetowej w celu dokończenia konfiguracji środowiska operacyjnego GUI bez konieczności testowania konfiguracji.

Interfejs GUI oparty na przeglądarce internetowej eliminuje obawy związane z dopasowaniem wersji do oprogramowania układowego procesora centralnego. Ponadto port zdalnego sterowania MT8862A obsługuje funkcję klienta DHCP, a ustawienia nazwy hosta i domeny oferują łatwą kontrolę poprzez podłączenie kontrolera komputera i MT8862A do tej samej sieci.

Rejestrowanie przechwytywania ramek w celu rozwiązywania problemów z połączeniem

Dzięki wbudowanej funkcji rejestrowania przechwytywania ramek MT8862A może przechwytywać i zapisywać dzienniki ramek w celu rozwiązania problemów z połączeniem DUT. Przechwycone dzienniki są w formacie *.pcap do przeglądania przez obsługiwane aplikacje, co ułatwia analizę problemów z połączeniem DUT.

Transfer danych IP za pomocą testu weryfikacji połączenia

Port Ethernet na tylnym panelu MT8862A może służyć do wymiany danych IP z zewnętrznym serwerem; Połączenia IP między komputerem klienckim podłączonym do testowanego urządzenia a zewnętrznym serwerem podłączonym do MT8862A można sprawdzić za pomocą funkcji ping itp.

 

 

Szczegóły

Cechy:

Funkcje pomiaru RF TRx dla urządzeń WLAN

 • Tryb sieci (Network Mode): Nawiązanie połączenia z urządzeniami WLAN za pomocą komunikatów protokołu WLAN (Sygnalizacja WLAN) udostępnia pomiar.
 • Obsługa IEEE802.11a / b / g / n / ac / ax
 • Funkcje pomiaru czułości odbiornika i mocy nadajnika 2×2 MIMO
 • Obsługuje bezpieczne szyfrowane połączenia WEP, WPA-Personal i WPA2-Personal.
 • Pomiary Tx (moc Tx, dokładność modulacji itp.) przy użyciu żądania echa ICMP.
 • Pomiar PER (stopa błędów pakietu) z wykorzystaniem liczby ACK do generowania krzywej wannowej jako pomiary odbiornika
 • Zdalne sterowanie i wyświetlanie wyników pomiarów z przeglądarki internetowej za pomocą wbudowanego serwera internetowego
 • Rozwiązywanie problemów z połączeniem poprzez przechwytywanie i analizę komunikatu protokołu WLAN
 • Wysyłanie / odbieranie danych IP do / z zewnętrznego serwera za pomocą wbudowanego interfejsu IP

Do pobrania
Zapytaj

  Zapytaj o produkt