Dlaczego należy wzorcować?

Jest wiele powodów, dla których nie powinno się bagatelizować regularnego wzorcowania urządzeń pomiarowych. W wielu sytuacjach dokument potwierdzający sprawność danego urządzenia może okazać się kluczowy.

Pomiary wykonane, ale czy sprzęt był wzorcowany?

Coraz częściej zleceniodawcy wymagają, aby pomiary przeprowadzane były z wykorzystaniem urządzeń posiadających ważne świadectwo wzorcowania. Pomiary mogą nie zostać zaakceptowane przez zleceniodawcę, jeśli wykonano je urządzeniem z nieaktualnym świadectwem wzorcowania, a co za tym idzie, mogą pojawić się problemy z odbiorem wykonanych robót.

Informacja o tym, że korzystasz z urządzeń pomiarowych posiadających aktualne świadectwa wzorcowania, to ważny komunikat dla Twoich potencjalnych zleceniodawców – mają do czynienia z profesjonalistą. Warto komunikować to w ofertach czy na stronie internetowej.

Wzorcowanie wymagane w projektach badawczych?

Jeśli prowadzisz projekty badawcze, warto sprawdzić stan swojego urządzenia pomiarowego wysyłając je do akredytowanego laboratorium wzorcującego. Gdy w grę wchodzą lata badań, warto zainwestować nie tylko w profesjonalny sprzęt, ale także w jego regularne wzorcowania. Dzięki temu wykażesz, że Twoje badania zostały rzetelnie przeprowadzone, a otrzymane wyniki są wiarygodne i niepodważalne.

A co mówi producent?

 Producenci urządzeń pomiarowych zalecają regularne wzorcowania urządzeń, a stosując się do ich zaleceń możemy mieć pewność, że nasze urządzenia pomiarowe są sprawne. Informację o zalecanym okresie wzorcowania najczęściej można znaleźć w specyfikacji technicznej urządzenia lub w instrukcji użytkowania.

Podsumowując, jest wiele sytuacji, kiedy świadectwo wzorcowania urządzenia może okazać się niezbędne w dokumentacji projektowej, bez którego wykonane pomiary nie zostaną zaakceptowane. Warto traktować poważnie zalecenia producenta – skoro Ty lub Twoja firma zainwestowała w sprzęt kilka, kilkanaście a czasem nawet kilkadziesiąt tysięcy to warto być pewnym jego 100% sprawności.