Co daje wzorcowanie i po co je robić?

Regularnie wzorcowane urządzenia są gwarancją poprawnych pomiarów i zabezpieczeniem dla osoby lub firmy, która je wykonuje – to słowa, które wszyscy nasi pracownicy serwisu i inżynierowie sprzedaży powtarzają każdemu Klientowi. Przede wszystkim dzięki wzorcowaniu otrzymujemy informację o zdolności pomiarowej urządzenia – dane pomiarowe umieszczone na świadectwie wzorcowania potwierdzają autentyczność wyników pomiarów.
Należy pamiętać, że sam proces wzorcowania nie obejmuje adiustacji urządzenia, czyli przywrócenia do stanu deklarowanego przez producenta.

Chcąc świadczyć usługi kompleksowo w 2020 roku postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i stworzyć laboratorium wzorcujące z wdrożonym systemem zarządzania spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Dwa lata intensywnej pracy nad procedurami w połączeniu z doświadczeniem zespołu w zakresie techniki światłowodowej, zaowocowały uzyskaniem w lipcu 2022 roku akredytacji przyznanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Proces akredytacji udało nam się zakończyć w błyskawicznym czasie – 5 miesięcy od złożenia wniosku. Dla nas to ogromna satysfakcja, gdyż obecnie jesteśmy jednym z nielicznych laboratoriów w Polsce zajmujących się wzorcowaniem tak specjalistycznego sprzętu.

Potrzebujesz szerszych informacji na temat procesu wzorcowania, a może masz wątpliwość czy potrzebujesz tej usługi?

Zapraszamy do kontaktu -> kliknij